Kto sme

štyria ľudia hovoriaci po anglicky

IVEGA Learning Centre – malá špecifická anglická jazyková škola zacielená na rôzne vekové a záujmové skupiny, ktoré spája spoločný cieľ – ovládať anglický jazyk, jeden z hlavných verbálnych medzinárodných nástrojov komunikácie -, a tým získať možnosť:

  1. ďalej sa vzdelávať, študovať a porovnávať informácie, čítať literatúru priamo zo zdrojov a kriticky vyhodnocovať načítané bez potreby ďalšieho vysvetľovania a sprostredkovávania obsahu a prípadnej úpravy
  2. sebavedome komunikovať v práci a pri cestovaní v anglicky hovoriacom prostredí a
  3. učiť sa tolerancii voči iným názorom, postojom a presvedčeniam v konfrontácii a otvorenej komunikácii s inými kultúrami.
človek hovoriaci hello

 

Výučba anglického jazyka

IVEGA Learning Centre organizuje krátkodobé i dlhodobé kurzy anglického jazyka prezenčnou formou face-to-face vo svojej učebni, ale aj on-line vo virtuálnom priestore, použitím rôznych komunikačných platforiem, ako sú SKYPE, ZOOM, MICROSOFT TEAMS a mnohých iných. Čítať viac…

Otestujte sa

textové bubliny s textom eng a sk

 

Prekladateľská činnosť

Centrum jazykovej výučby IVEGA sa orientuje aj na prekladateľskú činnosť.
Predpokladom kvalitného vyhotovenia prekladu nie je len výborná znalosť anglického jazyka, ako sa mnohí mylne domnievajú, je to predovšetkým odborná znalosť prekladanej problematiky a poznanie vlastného slovenského jazyka a štylistiky. Čítať viac…

Napíšte nám

dve knihy

Jazykové kníhkupectvo

Učitelia jazykov sú neoceniteľným zdrojom informácií a rád pre svojich študentov. Na základe vlastných skúseností dokážu študentom odporučiť vhodnú literatúru. Jazyková škola funguje aj ako jazykové kníhkupectvo, kde si študenti a verejnosť môžu objednať slovníky, gramatiky a inú doplnkovú literatúru. Čítať viac…

Pozrite si ponuku

 
piktogram kalendára

Zapíšte si do kalendára

september 2022

Zápis do zimných kurzov 2022/2023

Od 5. do 9. septembra 2022 si počas pracovných dní na telefónnom čísle 0905 212 417 alebo emailom na gtroskoo@ivega.sk môžete dohodnúť termín osobného stretnutia v jazykovej škole. Príďte sa otestovať, pozhovárať a zapísať do nových kurzov. Až do 14. septembra 2022 je možné zapísať sa do kurzov aj elektronicky. Na vyžiadanie vám zašleme on-line formulár a všetky pokyny k zápisu podľa všeobecných obchodných podmienok platných v tomto školskom roku. 

Pripravili sme pre vás niekoľko užitočných noviniek!

Vyberáme:

    • kurzy všeobecnej i odbornej angličtiny na mieru podľa potrieb klientov
    • hodiny pokročilej konverzácie s anglickou lektorkou na udržanie schopnosti jazykovej reakcie

Výučba pre verejnosť sa začne 19. septembra 2022 podľa nových rozvrhov. Bude bude prebiehať podľa typu kurzu prezenčne (off-line) v priestoroch jazykovej školy na Letnej ulici 27, na 1.poschodí, alebo virtuálne (on-line).

Výučba v zimnom semestri 2022/2023 sa začne 19. septembra 2022 a skončí 31. januára 2023. Zimné/Vianočné prázdniny sú naplánované od 23. decembra 2022 do 5. januára 2023.

Výučba v letnom semestri 2022/2023 bude pokračovať od 1. februára 2023 a skončí 30. júna 2023. Jarné prázdniny budú od 6. do 10. marca 2023 a Veľkonočné prázdniny od 5. do 11. apríla 2023.

V týchto dňoch výučba v jazykovej škole nebude prebiehať.

 

Teachers can only be teachers when there are students who want to be students. Without a question, an answer is experienced as manipulation; without a desire to learn, the offer to teach is easily felt as oppression.

Henry Nouwen, Seeds of Hope

Náš príbeh

Centrum výučby anglického jazyka IVEGA Learning Centre vzniklo v roku 1993, pôvodne ako príbeh dvoch vysokoškolských učiteliek, ktoré sa chceli vymaniť zo zastaraného systému výučby, ktorý bol založený na vnucovanom spôsobe odovzdávania informácií, bez skutočnej osobnej spätnej väzby a hlbšieho zmyslu či motivácie na oboch stranách vzdelávacieho procesu.

Sme jednou z najmenších a najstarších jazykových škôl v Košiciach. Zaoberáme sa výhradne výučbou anglického jazyka a inými činnosťami spojenými s týmto jazykom.

Atmosféra v našej škole je jedinečná tým, že si zachovávame osobitý a rodinný charakter školy. Poznáme osobne všetkých svojich študentov a často aj ich rodinný príbeh. Vyučujeme dospelých v kurzoch pre verejnosť, vo firmách a aj deti a mládež. Bežne sa preto stáva, že sa v škole stretnú rodičia, ich deti a spoznáme tak celú rodinu. Snažíme sa vynaložiť maximálne úsilie, aby sme si udržali vysokú kvalitu výučby v priateľskom, modernom a neformálnom prostredí.

Náš tím

Od svojho otvorenia škola spolupracuje s vysokokvalifikovanými slovenskými a zahraničnými lektormi z anglicky hovoriacich krajín. Pre našich učiteľov je anglický jazyk nielen prácou, ale aj záľubou. Počas obdobia existencie školy u nás pracovalo niekoľko lektorov zo Spojených štátov, Kanady, Anglicka, Škótska, Severného Írska, aj Juhoafrickej republiky. Kombináciou výučby so slovenským a zahraničným lektorom, od úrovne začiatočník až po úplnú konverzáciu s rodeným anglicky hovoriacim lektorom na úrovni pokročilý sa dosahuje veľmi rýchle zvládnutie kľúčových jazykových zručností. Niet pochýb, že prítomnosť zahraničného lektora na pracovisku býva prínosom tak pre študentov, ako aj ostatných slovenských učiteľov jazyka. Zahraničný lektor ich neustále motivuje k tomu, aby na sebe pracovali a aktívne využívali svoje jazykové zručnosti. Pre školský rok 2022/2023 sú v našej škole študentom k dispozícii:

Gabriela Troskóová

 

Mgr. Ing. Gabriela Troskóová

riaditeľka

Pozícia:

zakladateľka a riaditeľka jazykového centra
slovenská senior lektorka

Vzdelanie:

absolventka bakalárskeho štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove – odbor Anglický jazyk
absolventka magisterského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej university v Prešove – odbor Moderná neslovanská filológia v špecializácii Anglický jazyk a literatúra
absolventka doplnkového špecializačného postgraduálneho štúdia v odbore Prekladateľstvo – odborný preklad: Právo, ekonómia, technika;
absolventka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – odbor Pozemné stavby
držiteľka dvoch cambridgeských certifikátov

Prax:

Gabriela pôsobí vo vzdelávacom sektore na rôznych stupňoch od roku 1987, má praktické skúsenosti s výučbou na VŠ, SŠ aj ZŠ. Dlhodobo vyučuje deti, mládež a dospelých od veku 8 do 60 a viac rokov.

Georgina Williams

 

Georgina Williams

senior lektorka

Pozícia:

zahraničná lektorka britskej národnosti

Vzdelanie:

Po absolvovaní stredoškolského štúdia v Sheffielde sa Georgina intenzívne venovala profesionálnej krasokorčuliarskej kariére v Holiday on Ice, medzinárodnej profesionálnej ľadovej show.

Prax:

Dlhé roky pôsobila ako krasokorčuliarka v Holiday on Ice, pracovala s ľuďmi rôznych národností v Mexiku, Strednej a Južnej Amerike, Južnej Afrike a celej Európe; od roku 2011 žije a učí angličtinu v Košiciach, v našom jazykovom centre už od septembra 2012.

Heather Dawn Zavaďák-Wyche

 

Heather Dawn Zavaďák-Wyche

senior lektorka, momentálne na materskej dovolenke s čiastočným úväzkom

Pozícia:

zahraničná lektorka britskej národnosti

Vzdelanie:

absolventka bakalárskeho štúdia na Univerzite v Boltone vo Veľkej Británii – odbor Anglický jazyk so špecializáciou na literatúru
absolventka magisterského štúdia na Univerzite v Huddersfield vo Veľkej Británii – odbor Ďalšia výchova a vzdelávanie so zameraním na gramotnosť
diplom o spôsobilosti učiť angličtinu ako druhý jazyk

Prax:

Výmenný pobyt na Prešovskej univerzite v rámci programu ERASMUS inšpiroval Heather k životu v zahraničí a cestovaniu. Po ročnom pobyte v Prahe, ČR, sa v roku 2009 presťahovala do Košíc a v našej jazykovej škole učí od roku 2013.

 

 

He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever.

Mark Twain

Náš prístup a metódy

Spôsob výučby v našej jazykovej škole vychádza z bohatstva našich vlastných skúseností a z najnovších poznatkov v oblasti metodiky výučby jazykov. Súčasné poznatky v tejto oblasti poukazujú na úspešnosť kombinovaných metód s dôrazom na komunikáciu. Pre úspešné používanie cudzieho jazyka je v prvom rade potrebné poznať účel, ktorému jazyk v rôznych komunikačných situáciách slúži, tiež štruktúru a formy daného jazyka. Podstatou výučby jazyka je rozvoj piatich základných jazykových zručností rozprávania, t. j. konverzácie, porozumenia pri počúvaní a čítaní, písania a gramatiky využitím pestrých a zaujímavých aktivít priamo na hodinách a využitím iných tradičných a moderných multimediálnych doplnkov nepriamo v mimoškolskom prostredí.

Galéria

žiaci jazykovej školy IVEGA
žiaci jazykovej školy IVEGA
žiaci jazykovej školy IVEGA
žiaci jazykovej školy IVEGA
žiaci jazykovej školy IVEGA
žiaci jazykovej školy IVEGA
žiaci jazykovej školy IVEGA