Jazykové kníhkupectvo

Učitelia jazykov sú vždy aj neoceniteľným zdrojom informácií a rád pre svojich študentov. Na základe vlastných skúseností dokážu študentom odporučiť vhodnú literatúru. Jazyková škola funguje aj ako jazykové kníhkupectvo, kde si študenti a verejnosť môžu objednať slovníky, gramatiky a inú doplnkovú literatúru.

Pokiaľ ide o novinky, chceme upozorniť na nové a veľmi progresívne ELT materiály vydavateľstva Cambridge University Press (CUP) a ich čítanky, ktoré vyhrali mnoho cien. Priamo na stránkach Cambridge English Readers si študenti môžu otestovať svoju jazykovú znalosť a vybrať si vhodné knihy na čítanie. Tieto Vám vieme objednať priamo u nás v jazykovom kníhkupectve.

Z výkladových slovníkov upúta nový Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (https://www.cambridge.org/sk/cambridgeenglish/catalog/dictionaries/dictionaries-monolingual/cambridge-advanced-learners-dictionary-4th-edition) aLongman Dictionary of Contemporary English, ktoré sú veľmi populárne a vhodné na prípravu na medzinárodné skúšky a ako pomôcka pri štúdiu anglického jazyka na strednej a vysokej škole. Nemali by chýbať žiadnemu nadšencovi pri štúdiu anglického jazyka.

Pri rozširovaní si slovnej zásoby je nezastupiteľný Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary (http://www.oup.com/elt/catalogue/isbn/0-19-431308-5?cc=global), ktorý umožňuje používateľom postupovať od známeho k neznámemu a uvádza slová spojené významom a použitím. Rovnako, Oxford Collocations Dictionary for Students of English (http://www.oup.com/elt/catalogue/isbn/0-19-431243-7?cc=global),vďaka svojim viac ako 150,000 zaužívaným slovným spojeniam pomáha študentom písať a hovoriť prirodzene znejúcou angličtinou. Všetky tieto slovníky je možné zakúpiť v našom malom kníhkupectve.