Kde sme

Nájdete nás v Košiciach na Letnej ulici 27, v podnikateľskom centre CASSOFIN na 1. poschodí pod označením
IVEGA LEARNING CENTRE.

Jazyková škola IVEGA Learning Centre
Mgr. Ing. Gabriela Troskóová
Letná 27, 043 14 Košice

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa:
IVEGA, s.r.o.
Dlhá 29, Kostoľany nad Hornádom
044 31 Družstevná pri Hornáde

IČO: 46 280 901
DIČ: 2023326624
Banka: ČSOB, a. s. Košice-mesto,
č. účtu: 4014257606/7500

Telefón: +421 905 212 417
E-mail: gtroskoo@ivega.sk

Hodiny pre verejnosť: PO – ŠT 14.00 – 18.00

PRIDAJTE SA K NÁM!