Prekladateľské služby

Centrum jazykovej výučby IVEGA sa orientuje aj na prekladateľskú činnosť. Predpokladom kvalitného vyhotovenia prekladu nie je len výborná znalosť anglického jazyka, ako sa mnohí mylne domnievajú, je to predovšetkým odborná znalosť prekladanej problematiky a poznanie vlastného slovenského jazyka a štylistiky.

Odborná špecializácia, takmer 30-ročná prekladateľská prax a neustále vzdelávanie sa prekladateľov nášho centra v rôznych oblastiach (technické vedy, medicína, farmácia, ekonómia, právo a mnohé iné) umožňujú a sú zárukou kvalitného vyhotovenia prekladov rôzneho charakteru. Naša ponuka prekladov zahŕňa preklady odborných textov (technickej a výkresovej dokumentácie, rôznych návodov, správ, posudkov, anotácií, odborných článkov a prezentácií, webových stránok a zmlúv), personálnej a obchodnej agendy a korešpondencie a tiež korektúry textov v anglickom a slovenskom jazyku.

Máme mnohých stabilných partnerov v tejto oblasti, patria medzi nich najmä univerzity a inžinierske organizácie v Košiciach, predovšetkým Technická univerzita, združenie pre inovácie a rozvoj ASTRA, firmy PHOTOMAP, TELEGRAFIA, SOS electronic a ďalšie. IVEGA Learning Centre bolo a je zapojené do niekoľkých medzinárodných partnerských projektov v rámci EÚ, v ktorých sa podieľalo a podieľa na vypracovaní odborných prekladov a kníh. Aktuálne platný cenník prekladateľských služieb si môžete vyžiadate on-line na emailovej adrese gtroskoo@ivega.sk.