Výučba anglického jazyka

IVEGA Learning Centre organizuje krátkodobé i dlhodobé kurzy anglického jazyka prezenčnou formou face-to-face vo svojej učebni, ale aj on-line vo virtuálnom priestore, použitím rôznych komunikačných platforiem, ako sú SKYPE, ZOOM, MICROSOFT TEAMS a mnohých iných.

Vyučujeme všeobecnú angličtinu s dôrazom na konverzáciu, obchodnú angličtinu a technickú angličtinu. Poskytujeme aj kurzy zamerané samostatne na gramatiku alebo konverzáciuPripravujeme študentov na maturitu a medzinárodné skúšky (ako sú PET, FCE, CAE, IELTS, ELSA, FELSA), ktoré môžu niekoľkokrát ročne absolvovať v jednom zo skúšobných centier v spolupráci s Britskou radou, LCCI a inými zahraničnými inštitúciami.

Kurzy všeobecnej angličtiny sú akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR na 5 jazykových úrovniach. Celistvý program, obsah a štruktúra kurzov v jazykovej škole spĺňajú kritériá stanovené Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (CEF).

Ponúkame niekoľko foriem off-line and on-line výučby:

  • individuálna výučba,
  • skupinová výučba v skupinách DUO, TRIO a malých skupinách s počtom 6 až 8 študentov,
  • firemná výučba, ktorá je špeciálne pripravená a »ušitá na mieru« našim klientom.

 

ikonka skupinovej výučby

Skupinová výučba pre verejnosť

Dospelí – 8 typov kurzov

Deti (8 – 12 rokov) – 2 typy kurzov

Mládež (13 – 26 rokov) – 4 typy kurzov

The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity.

Ellen Parr

ikonka individuálnej výučby

Individuálna výučba

Dospelí – 4 typy kurzov

Študenti základných, stredných škôl a univerzít – 5 typov kurzov

Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.

Mahatma Gandi

ikonka výučby pre firmy

Výučba vo firmách

Skupinová výučba – 8 typov kurzov

Všetky naše kurzy všeobecnej angličtiny sú akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR na 5 stupňoch jazykovej pokročilosti v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba na jednej úrovni pokročilosti trvá spravidla 4 semestre v polointenzívnom kurze a 3 semestre v intenzívnom kurze, pričom jeden semester má 18 týždňov.